Latest Post

แก้ให้อยู่แล้วกัน กัปตันญี่ปุ่น กระซิบบอกแผนการเล่นใน VNL 2023 ยันเกมหน้าใช้ซ้ำอีก สมัครเว็บพนันบาคาร่า

‘ตรีนุช’ ห่วงงานการศึกษา หลัง ‘นายกฯ’ ประกาศยุบสภา ชี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม

‘ตรีนุช’ ห่วงงานการศึกษา หลัง ‘นายกฯ’ ประกาศยุบสภา ชี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุบสภาจะมีภายในเดือนมีนาคม 2566 ว่า ในส่วนของงานการศึกษา ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องติดตามงาน เช่น การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ที่ต้องสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นเครือข่ายให้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียง มาใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เราต้องการเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอน แม้ปัจจุบันครูยังสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ แต่วิธีการสอนต้องเปลี่ยนไปให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะต้องพัฒนาครูให้ใช้สื่อที่น่าสนใจ สามารถสอนให้เด็กได้คิดเป็น ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้ทำการอบรมครูอยู่แล้ว ก็จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ ที่เราต้องทำให้สถานศึกษามีความปลอดภัยในทุกมิติ เพราะปัจจุบันสังคมเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ปัญหาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ช่วยเหลือนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ

ตรีนุช ห่วงงาน

“นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปกำกับ ติดตาม ดูแลให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้งบประมาณต่างๆให้ดี เพราะที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน ให้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก-ป.6 และอนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว แบบขั้นบันได 4 ปี ด้วย ดังนั้น จะต้องมีการกำกับดูแล ว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับประโยชน์สูดสุดหรือไม่” น.ส.ตรีนุช กล่าว

อ่านข่าวการศึกษาที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เอไอเอส ยกระดับการศึกษาไทยเปิดหลักสูตร