Latest Post

แก้ให้อยู่แล้วกัน กัปตันญี่ปุ่น กระซิบบอกแผนการเล่นใน VNL 2023 ยันเกมหน้าใช้ซ้ำอีก สมัครเว็บพนันบาคาร่า

มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ Better Cities for Pets ร่วมกับกทม. ปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้สัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ Better Cities for Pets (เมืองที่น่าอยู่ขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยง) นำร่องความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ด้วยการปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ย่านรามอินทรา เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อสุนัข ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง มาร์ส เพ็ทแคร์ ผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงด้านสุขภาพ และโภชนาการ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง (A Better World for Pets) โลกที่สัตว์เลี้ยงทุกตัวจะมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และได้รับการยอมรับในสังคม เพราะเราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น มาร์สจึงต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสถานที่ที่ต้อนรับและเอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของมาร์ส ที่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ยาวนาน และมีความสุขในชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง จึงนำมาสู่โครงการ Better Cities for Pets ส่งเสริมให้เมืองต่างๆ จัดทำนโยบายและโครงการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง เช่น สวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยง และชุมชน รวมถึงมอบความรู้เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สำหรับประเทศไทย มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม) เพื่อปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัขของกทม ในย่านรามอินทราเพื่อเป็นโครงการนำร่องของสวนสาธารณะที่ต้อนรับสัตว์ลี้ยง และส่งเสริมกิจกรรมนอกบ้านระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ที่ต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน การสร้างเมืองให้เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ก็จะเป็นหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Better Cities for Pets ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรให้กับสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้น และทำให้สวนสาธารณะเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นของกทม. อีกทั้งช่วยให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม กทม จึงสนับสนุนให้มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้เข้ามามีส่วนปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการจัดพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร

แนะนำข่าวสัตว์เลี้ยง อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  ‘สัตว์เลี้ยง’ ตัวช่วยสร้างพัฒนาการเด็ก